Language:
 

SafeSpraySweden registrerar patentansökan

Projektet har efter framtagande av designskisser, ritningar, prototyper och positiv feedback tillsammans med Dehns patentbyrå sammanställt en föreslagen patentregisteringstext och lämnat in denna.
2013-10-14

Projektet bevilas förstudiemedel

ALMI Företagspartner beviljar projektet förstudiemedel att användas till IP-relaterade kostnader samt design- och prototyparbete.
2013-02-25

Idé

Projektet tar form i och med ursprunglig idé och samarbete mellan Krister Thuresson och Marcel Wirth samt initial marknadsanalys/informationsinhämtning.
2013-01-05
 

Nyhetsarkiv

SafeSpraySweden registrerar patentansökan
2013-10-14
Projektet bevilas förstudiemedel
2013-02-25
Idé
2013-01-05